Bibliotek

Afrikas historia / Basil Davidson

Afrikas historia – Grunddrag och konturer

Upphov: Basil Davidson ; övers.: Maj Frisch

Utgivare/År: Stockholm : Rabén & Sjögren, 1969

ISBN: Saknas

Sidor: 307 sidor

Ämnen: Afrika, Historia

”Davidson presenterar Afrikas historia för en bred publik, han är hemmastadd med de klassiska källorna och står även i nära kontakt med dagens specialister på historisk och arkeologisk forskning i Afrika. Författaren täcker utvecklingen från förhistorisk tid, över medeltidens järnålderskulturer fram till de senaste årens oroliga Afrika. Han redogör för den inre dynamiken i de gamla kulturerna och deras kontakter med Asien, Europa och Amerika och visar klart Afrikas roll vid formandet av dagens värld. Han diskuterar studiet av den afrikanska historien så att Afrika upphör att vara något speciellt, exotiskt fall av historisk utveckling och i stället en kontinent med en historia som verkar följa samma allmänna lagar som Europa eller Asien.”

Kopiera länk