Bibliotek

Arbetarklassens uppkomst / Jürgen Kuczynski

Arbetarklassens uppkomst

Upphov: Jürgen Kuczynski ; övers. Maj-Siri och Ulf Österling

Utgivare/År: Stockholm : Aldus/Bonnier, 1967

ISBN: 99-0120948-X

Sidor: 253 sidor

Ämnen: Arbetarrörelsen, Europa, Historia, Kapitalism, Klass, USA

”En av de största sociala förändringarna som den industriella revolutionen medförde var uppkomsten av en egentlig arbetarklass. Jürgen Kuczynski redogör för den tekniska utveckling som förorsakade denna sociala omvälvning och beskriver proletariatets faktiska livsbetingelser: rotlösheten, fattigdomen, trångboddheten och de eländiga villkoren både i fabrikerna och i hemmen. Bristen på skolning handikappade arbetarklassen och ledde till dess gradvisa isolering från det övriga samhället. Författaren visar hur just denna isolering kom att skapa ett självmedvetande hos arbetarklassen som ledde till att en organiserad arbetarrörelse tog form. I Arbetarklassens uppkomst görs belysande jämförelser mellan utvecklingen i olika länder. Författaren tar England som den klassiska modellen, där industrialiseringen tog sin början och befolkningen växte snabbast, och ställer förhållandena där i kontrast till de envist kvarlevande halvfeodala traditionerna på den europeiska kontinenten. Han jämför också med det speciella exemplet USA, där användandet av slavarbetare innebar att en egentlig arbetarklass inte uppstod förrän långt in på 1800-talet.”

Kopiera länk