Bibliotek

Arbete och monopolkapital / Harry Braverman

Arbete och monopolkapital – Arbetets degradering i det tjugonde århundradet

Upphov: Harry Braverman ; övers. Nils Kjellström

Utgivare/År: Stockholm : Rabén & Sjögren, 1977

ISBN: 91-29-50447-3

Sidor: 402 sidor

Ämnen: Arbete, Kapitalism, Marxism, Produktion

”Analysen av arbetsprocessen under kapitalismen fick sin klassiska utformning i första delen av ”Kapitalet”. Marx analys utgör också den teoretiska grundvalen för detta arbete. Arbete och monopolkapital  handlar om arbetets förnedring under 1900-talet, om hur arbetaren genom fortskridande arbetsdelning fråntagits kontrollen över arbetsprocessen och berövats sina kunskaper och färdigheter, sin yrkesstolthet. Det är historien om hur arbetskraften förvandlats till något som kan köpas i billiga, åtskilda och lätt utbytbara delar i stället för i dyrare och komplicerade helheter. Det är historien om hur vetenskaplig och teknisk utveckling — denna sant mänskliga framstegsfaktor — underkastats kapitalackumulationens krav och blivit en för det mänskliga arbetet förödande kraft. Arbete och monopolkapital  belyser också vilka konsekvenser dessa förändringar i arbetsprocessen haft för sysselsättningsstrukturen och arbetarklassens sammansättning. Arbete och monopolkapital  ger ett fördjupat och vidgat perspektiv på frågan om de anställdas medbestämmande i företagen.”

Kopiera länk