Bibliotek

Bröd och rosor – Kvinnokamp i Italien, Spanien, Portugal / Signe Arnfred, Unn Brundin, Ingmari Eriksson

Bröd och rosor – Kvinnokamp i Italien, Spanien, Portugal

Upphov: Signe Arnfred, Unn Brundin, Ingmari Eriksson

Utgivare/År: Stockholm : Tiden, 1978

ISBN: 91-550-2280-4

Sidor: 249 sidor

Ämnen: Europa, Fascism, Feminism, Historia

”Lagar som värnar om familjen, som försvårar kvinnans möjligheter att arbeta utanför hemmet, lagar som förbjuder abort och information om preventivmedel. Sådana lagar har funnits – och finns delvis fortfarande – i Italien, Spanien och Portugal. Länder som präglats av en lång tid av fascistiskt styre och den katolska kyrkans dogmer. På vilket sätt har kvinnorna i dessa länder valt att kämpa mot det förtryck som hindrar dem att fritt forma sitt liv och arbete? Ingmari, Unn och Signe beskriver i Bröd och rosor  likheter och skillnader i dagens kvinnokamp i Italien, Spanien och Portugal. De bygger sin framställning på intervjuer och iakttagelser de gjort under resor i de olika länderna. Deras redogörelser handlar inte bara om nutidens kvinnorörelse. De beskriver också de historiska händelser som lett fram till den kamp som förs av kvinnor idag.”

Kopiera länk