Bibliotek

Den ryska revolutionen / Rosa Luxemburg

Den ryska revolutionen

Upphov: Rosa Luxemburg ; övers. Ture Nerman

Utgivare/År: Stockholm : Federativ, 1968

ISBN: Saknas

Sidor: 70 sidor

Ämnen: Rosa Luxemburg, Ryssland, Socialdemokrati, Socialism

”Denna skrift – förtjänstfullt översatt av Ture Nerman – är en lysande polemisk framstälnning som berör den revolutionära socialismens grundproblem. Vid läsningen av den bör det främst hållas i minnet att den skrevs 1918 och att dess behandling av ryska revolutionen således är fri från efterklokhet samt att författarinnan tillhörde statssocialismens yttersta vänsterflygel. Rosa Luxemburg polemiserar i denna skrift dels mot Kautsky och den reformistiska socialdeomkratin, dels mot Lenin och Trotskij för missgrepp de enlight hennes mening begick vid den ryska revolutionens inledande skede.”

Kopiera länk