Bibliotek

Det röda Nacka / Torbjörn Tännsjö

Det röda Nacka – En historik

Upphov: Torbjörn Tännsjö

Utgivare/År: Stockholm : Författares Bokmaskin, 1988

ISBN: 91-73-28-672-9

Sidor: 144 sidor

Ämnen: Arbetarrörelsen, Historia, Kommunistiska rörelser, Socialism, Vänsterpartiet

”Den politiska historien skrivs oftast ”uppifrån”, utifrån ledarnas perspektiv, med utgångspunkt i centrala konflikter och beslut. Det säger en hel del om de politiska rörelsernas avsikter och mål, men föga om vad som händer bland alla medlemmar och aktivister. Vad blir verklighet av de ofta högtflygande målen? I Det Röda Nacka  är perspektivet det omvända. Här skildras omsorgsfullt den politiska utvecklingen inom den yttersta vänstern i Sverige de senaste åttio åren i en enda kommun. I mångt mycket är det VPK:s historia som tecknas, men också något mer. Det börjar med Socialdemokratiska Ungdomsklubbar 1908, fortsätter med kommunistiska arbetarkommuner från 1917, splittring i Sillénare och Kilbomare 1929, förföljelser och polisrazzior riktade mot det kommunistiska partiet under tiden för andra världskriget, försök till bredare organisering i Demokratisk Ungdom och Svenska Kvinnors Vänsterförbund under kalla kriget, försök till socialistisk förnyelse på sextiotalet. Under sent sextiotal och sjuttiotal är det åter splittringen som dominerar, då VPK och KFML kämpar om inflytandet inom en nyväckt politisk vänster. Från och med sjuttiotalet tillkommer tvärpolitiska solidaritetsrörelser, som manar till stöd för progressiva rörelser i Vietnam, Chile och Centralamerika, aktionsgrupper för daghem och Folkkampanjen mot atomkraft. I Det Röda Nacka får vi veta hur många som var med när det begav sig, vilka de var, hur de organiserade sig, hur de försökte föra ut centralt beslutade politiska direktiv på arbetsplatser och i bostadsområden. Här redovisas såväl framgångar som, ofta dråpliga, misslyckanden. Berättande text omväxlar med intervjuer med dem som var med.”

Kopiera länk