Bibliotek

Feminism och socialism – En introduktion / Anja Meulenbelt

Feminism och socialism – En introduktion

Upphov: Anja Meulenbelt ; övers.: Elisabeth Larsson och Marie-Louise Schöld-Stevens

Utgivare/År: Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1979

ISBN: 91-46-13250-3

Sidor: 120 sidor

Ämnen: Feminism, Kapitalism, Kina, Socialism, Sovjetunionen

”Med sin ingående analys av kapitalismens mekanismer för kvinnoförtryck visar Anja Meulenbelt — i Sverige känd för sin självbiografiska bok Skammen förbi — varför kvinnans frigörelse är omöjlig att förverkliga inom kapitalismens ram. Genom sin klara och grundliga belysning av sådana faktorer som sambandet mellan hemmafruarnas funktion och det kapitalistiska systemet, kapitalismens intresse av kärnfamiljens bibehållande, förhållandet mellan bilden av kvinnan å ena sidan och å den andra de konkreta levnadsförhållandena ger hon den teoretiska basen för praktiskt frigörelsearbete. Här får vi också, som jämförelsematerial, skildringar av kvinnans ställning i Sovjet och Kina och ett försök till svar på frågan i vad mån socialismen kan frigöra kvinnan. Detta för fram till de avgörande punkterna: varför socialism utan kvinnofrigörelse inte är någon socialism, och varför den feminism som inte är antikapitalistisk har så liten chans att lyckas.”

Kopiera länk