Bibliotek

För socialismen / C.H. Hermansson

För socialismen

Upphov: C.H. Hermansson

Utgivare/År: Stockholm : Arbetarkultur, 1974

ISBN: 91-7014-029-4

Sidor: 279 sidor

Ämnen: Socialism, Vänsterpartiet

”För socialismen är ett urval av tal och artiklar av C H Hermansson från i huvudsak tiden 1964–74. Ungefär hälften av materialet har aldrig tidigare publicerats, utom möjligen i korta referat i press och TV.Urvalet har gjorts utifrån två utgångspunkter. Dels syftar det till att belysa ställningstaganden till olika sakfrågor, som varit aktuella under perioden. Dels avser det att framhäva vissa huvudlinjer i en politisk verksamhet. Gemensamt för bidragen är att de alla präglas av den klarhet och pregnans som är så typisk för C H Hermanssons författarskap. ´För socialismen´ är ett oundgängligt dokument för den som är intresserad vpk:s historia under det senaste decenniet.”

Kopiera länk