Bibliotek

Fronesis nr 13 – Europa

Fronesis nr 13 – Europa

Upphov: Camilla A Lundberg, Anna Simone, Petter Larsson, Samir Amin, Ali El Kenz …

Utgivare/År: Göteborg : Fronesis, 2003

ISSN: 1404-2614

Sidor: 148 sidor

Ämnen: EU, Europa, Fascism, Globalism, Mellanöstern, Rasism, Tidskrifter

”Fronesis nummer 13 handlar om Europa. Aktuellare än någonsin med en ny konstitution för Europeiska unionen på dagordningen. Europa är i dag en öppen fråga. EU är under omkonstruktion, såväl institutionen som i folks medvetande. Fronesis Europanummer handlar om gränser och identiteter i skapandet av en ny politisk och ekonomisk ordning. Det handlar om demokrati och bristen därav, om högerextremism och om Europa sett utifrån – med arabvärldens och Östeuropas ögon. Numret vill fördjupa diskussionen om Europas framtida roll. Det handlar till exempel om sociala rörelser och fackföreningar som aktörer på en europeisk nivå – om ”sans papiers” kamper mot ”Fort Europa”, om hur den globala rättviserörelsen bör förhålla sig till frågan om ett europeiskt medborgarskap. Wolfgang Streeck skriver om staten, näringslivet och fackets nya nationella samförstånd, ett allians mellan arbete och kapital som tycks växa fram under trycket av en internationaliserad ekonomi och dess konsekvenser. Petya Kabakchieva behandlar föreställningen om Europeiska unionen såsom nationalstat, och gör detta utifrån Bulgariens längtan efter ett nytt centrum. Samir Amin och Ali El Kenz skriver om Europas roll utifrån arabvärldens synpunkt, om Europa som motkraft till USAs hegemoniska roll i världspolitiken. Skapandet av en europeisk identitet och det problematiska i föreställningen om ”enhet i mångfalden” är något som Gerard Delanty dissekerar, en diskussion som Anders Hellström kopplar till ”högerpopulismens” framväxt och dess utgångspunkter. Guiseppe Caccia såväl som Anna Simone behandlar frågan om globalt medborgarskap och de nya sociala rörelsernas strategier, om Europa som kampens rum. Samt mycket mera.” Innehåll i Fronesis nr 13:

 • Camilla A Lundberg: Striden om Europa
 • Anna Simone: Att bli sans papiers
 • Wolfgang Streeck: Internationaliseringen av den europeiska arbetsmarknaden: problem och framtidsutsikter
 • Petter Larsson: Konkurrens till döds
 • Samir Amin och Ali El Kenz: Internationellt görande och låtande i området kring Medelhavet och Persiska viken
 • Petya Kabakchieva: Att föreställa sig Europeiska unionen som ”nationalstat”
 • Gerard Delanty: Europa och idén om ”enhet i mångfalden”
 • Olle Josephson: Språket och makten
 • Anders Hellström: Konsensuseliten och den högerextrema populismen – ett ömsesidigt beroendeförhållande?
 • Rörelsernas Europa – När om inte nu?
 • Guiseppe Caccia: ”Världsmedborgarnas Europa”. Den politiska konstruktionen av Europa som de nya sociala rörelsernas rum
Kopiera länk