Bibliotek

Fronesis nr 14–15 – Lag och ordning

Fronesis nr 14–15 – Lag och ordning

Upphov: Leila Brännström, Hannah Arendt, Michel Foucault, Johan Söderberg, Klas Gustavsson …

Utgivare/År: Göteborg : Fronesis, 2003

ISSN: 1404-2614

Sidor: 287 sidor

Ämnen: Krig och fred, Nyliberalism, Samhällsliv, Tidskrifter, USA

”På Guantanamobasen på Kuba sitter ett hundratal »olagliga kombattanter« frihetsberövade. Fångade i ett vakuum mellan statsrätt och folkrätt, sedda som varken krigsfångar eller brottslingar, faller de emellan alla befintliga regelsystem som syftar till att skydda individer mot staters övergrepp. I Sveriges riksdag talar statsministern, vid partiledardebatten i januari, om »det inre hotet«: »De nya hot vi ser är inre hot, hot som finns i vårt eget land, träffar vår egen vardag och ökar otryggheten.« Mindre medel till militären, mer till polis och kriminalvård, är budskapet. Fronesis nr 14–15 handlar om juridik, rätt och reglering. Det handlar om »kriget mot terrorismen« och dess effekter på rättsstat och folkrätt. Om regleringen av den globala ekonomin. Om mänskliga rättigheter. Om hur rättslig reglering såväl skyddar mot förtryck som normaliserar. Om immaterialrätten och makten över kunskapen. Om den nya globala ordningens utrymme för demokrati och ansvarsutkrävande. Den italienske filosofen Giorgio Agamben diskuterar undantagstillståndet och Guantanamofångarnas rättslöshet. Hannah Arendt skriver om statslöshet, flyktingskap och medborgerliga rättigheter. Vi publicerar Michel Foucaults klassiska text »Gouvernementalité« i svensk översättning, i vilken han granskar styrningen av det mänskliga livet. Wendy Brown undersöker de identitetsbaserade rättigheternas förtjänster och brister ur ett feministiskt perspektiv. Sociologen Saskia Sassen skriver om hur den globala produktionen regleras och om möjligheterna att demorkatiskt påverka och utkräva ansvar av dem som har makten.” Innehåll i Fronesis nr 14–15:

 • Leila Brännström, Henrik Gundenäs, Klas Gustavsson och Magnus Wennerhag: Det dånar uti rättens krater
 • Giorgio Agamben: Undantagstillståndet
 • Leila Brännström och Magnus Wennerhag: Genom lagen blir vi alla lika/olika
 • Wendy Brown: Att lida de paradoxala rättigheternas kval
 • Klas Gustavsson och Magnus Hörnqvist: Regementalitet, fängelser och nyliberalism
 • Michel Foucault: Regementalitet
 • Nikolas Rose: Kontroll
 • Loïc Wacquant: Fattigdomens bestraffning och nyliberalismens uppgång
 • Saskia Sassen: Mångfaldigandet av gränsöverskridande styrningsmekanismer – implikationer för demokrati och global ordning
 • William E Scheuerman: Globaliseringen och rättens öde
 • Joachim Hirsch och Christoph Görg: Är internationell demokrati möjlig?
 • Johan Söderberg: Immateriell lagstiftning
 • Christopher May: Ägandet av dolda kunskaper och färdigheter
 • Allmänningen och gåsen som stals
 • Giorgio Agamben: Bortom mänskliga rättigheter
 • Hannah Arendt: Nationalstatens tillbakagång och slutet för de mänskliga rättigheterna
 • Joacim Blomqvist: Srebrenica och undergångens möjliggörare
 • Mattias Olsson: Vilhelm Lundstedt, folkrätten och rättsrealismen
 • Vilhelm Lundstedt: Internationellt socialistiskt samarbete för freden
Kopiera länk