Bibliotek

Fronesis nr 16–17 – Rörelse

Fronesis nr 16–17 – Rörelse

Upphov: America Vera-Zavala, Toivo Jokkala, Slavoj Žižek, Michael Hardt, Antonio Negri, Camilla A Lundberg …

Utgivare/År: Göteborg : Fronesis, 2004

ISSN: 1404-2614

Sidor: 233 sidor

Ämnen: Fackföreningsrörelsen, Globalism, Nyliberalism, Organisering, Samhällsliv, Tidskrifter

”Demonstrationerna mot WTO i Seattle 1999 blev genombrottet och sammanflödet för en rad rörelser från hela världen, förenade i kritik av den ekonomiska globaliseringens sociala avigsidor och demokratiska underskott. Allt sedan franska revolutionen har rörelseformeringarnas och protesternas puls slagit med jämna och återkommande slag – 1789, 1830, 1848, 1871, 1905, 1917, 1934–37, 1944–45, 1968, 1989 och nu återigen, i våra dagar. Denna gång står demokratins globalisering i centrum. Efter demonstrationerna i Seattle, Prag, Göteborg, Genua och den globala fredsdemonstrationen den 15 februari 2003, de sociala världsforumen i Porto Alegre och Mumbai 2001–2004 och ett otal andra aktiviteter, tycks denna globala rättviserörelse ha gått från protester till skapandet av alternativ och mötesplatser. I Fronesis nr 16–17 fångas mångfalden och friktionspunkterna inom den globala rättviserörelsen: Är de sociala forumen pluralistiska torg för de befintliga rörelserna, en början på ett globalt civilt samhälle eller embryot till en rörelse med ett enhetligt program? Vilken roll spelar fackföreningsrörelsen och partierna i processen? Hur ser centrala debattörer på möjliga strategier för en verkligt global demokrati? I det första på svenska översatta utdraget ur Michael Hardts och Antonio Negris ”Multitude” – uppföljaren till ”Imperiet” – diskuteras de strategiska möjligheter som USA:s krigspolitik öppnar upp för den globala rättviserörelsen. Genom allianser med världsekonomins gränsöverskridande aktörer kan de första stegen tas för att avskaffa den globala fattigdomen och det globala demokratiska underskottet, menar de. Två sociologiska undersökningar om den globala rättviserörelsen redovisas, från Genua Social Forum 2001 och Skåne Social Forum 2004. Hur ser aktivisterna på politikens möjligheter och sitt engagemang? Vilken social bakgrund har de? Från vilka organisationer kommer de? Hur hanteras åsiktsmångfalden?” Innehåll i Fronesis nr 16–17:

 • Toivo Jokkala, Camilla A Lundberg och Magnus Wennerhag: Global demokrati i rörelse
 • Peter Waterman: När den nya globala rörelsen utmanar den internationella fackföreningsrörelsen
 • Catarina Johansson Junttila: Dröm mer men somna inte om
 • Heikki Patomäki och Teivo Teivainen: Ett utkast till strategier för global demokratisering
 • Chico Whitaker: WSF som ett öppet rum
 • Michael Löwy: Mot en ny international?
 • America Vera-Zavala: Processen som inte ska styras
 • Massimiliano Andretta, Donatella della Porta, Lorenzo Mosca och Herbert Reiter: En global rörelses identitet
 • Johan Lindgren och Magnus Wennerhag: Sociala rörelser, heterogenitet och enhet – en kommentar med nedslag i två sociala forum
 • Sven Situation: Tjugotre situationistiska varningar till en aktivistmiljö
 • Toivo Jokkala och Johan Lindgren: Subjekt, ögonblick och handling
 • Cornelius Castoriadis: Proletariat och organisation
 • Christopher May: Ägandet av dolda kunskaper och färdigheter
 • Slavoj Žižek: Från Historia och klassmedvetande till Upplysningens dialektik… och tillbaka
 • Klas Gustavsson: Vänstern efter Berlin, Seattle och New York
 • Alex Callinicos: En oväntad händelse
 • Immanuel Wallerstein: Övergångens tidsålder
 • Michael Hardt och Antonio Negri: Geopolitik och nya allianser
 • In Memoriam Svante Skoglund (1965–2004)
Kopiera länk