Bibliotek

Fronesis nr 9–10 – Arbete

Fronesis nr 9–10 – Arbete

Upphov: red.: Lisa Pelling, Ingvar Strid ; Selma James, Karl Marx, Rachel Salazar Parreñas, Hinke Bergegren …

Utgivare/År: Göteborg : Fronesis, 2002

ISSN: 1404-2614

Sidor: 212 sidor

Ämnen: Arbete, Arbetarrörelsen, Feminism, Marxism, Produktion, Tidskrifter

”Arbetet intar en central plats i människans tänkande och fantasi. Den allmänna debatten om arbetet i det framtida samhället tycks dock ha stelnat under massarbetslöshetens decennielånga vinter. I Fronesis nr 9–10 problematiseras begreppet »arbete« utifrån marxistiska och feministiska utgångspunkter. Vad innebär arbete idag och hur har det förändrats? Hur påverkar nya produktionsmetoder och organisationsformer arbetares möjligheter till organisering och motstånd? Adam Arvidsson och Paolo Virno diskuterar det »allmänna intellektets« roll för produktion och motstånd. Selma James och Mariarosa Dalla Costa kritiserar marxismens syn på hemarbete och Rachel Salazar Parreñas skriver om reproduktivt arbete i en internationell kontext. Nick Dyer-Witherford ser medborgarlön som en startpunkt i byggandet av ett icke-kapitalistiskt samhälle och Richard Sennett gör upp med den »flexibilitetens ideologi« som idag allt oftare hävdas av såväl politiker som företagsledare.” Innehåll i Fronesis nr 9–10:

 • Klas Gustavsson, Lisa Pelling och Ingvar Strid: Bortom arbetet
 • Intervju med Richard Sennett: Kampen mot det flexibla företaget
 • Adam Arvidsson: ”Grundrisse” och det allmänna intellektet
 • Karl Marx: Fragmentet om maskiner
 • Paolo Virno: Anteckningar om det allmänna intellektet
 • Maria Jansson: Reproduktivt arbete
 • Selma James: Introduktion till ”Kvinnorna och samhällsomstörtningen
 • Selma James och Mariarosa Dalla Costa: Kvinnorna och samhällsomstörtningen
 • Rachel Salazar Parreñas: Den internationella uppdelningen av reproduktivt arbete
 • David Sjögren: Problembarnet i den tidiga arbetarrörelsen
 • Hinke Bergegren: Strejkgeneralen på flykt
 • Nick Dyer-Witheford: Garanterad inkomst
 • Jean Baudrillard: Produktionens spegel
 • Tony Johansson: Introduktion till Karl Marx distinktion mellan improduktivt och produktivt arbete
 • Harry Braverman: Improduktivt och produktivt arbete
 • Anette Karlsson: Slaget om den arbetande människan
Kopiera länk