Bibliotek

Historia och klassmedvetande / Georg Lukács

Historia och klassmedvetande – Studier i marxistisk dialektik

Upphov: Georg Lukács ; förord av Gunnar Gunnarson ; övers.: Tomas Gerholm

Utgivare/År: Staffanstorp : Cavefors, 1968

ISBN: Saknas

Sidor: 484 sidor

Ämnen: Filosofi, Klass, Marxism, Rosa Luxemburg

Innehåll: • Rosa Luxemburg som marxist • Klassmedvetande • Reifikationen och proletariatets medvetande I. Reifikationens fenomen II. Det borgerliga tänkandets antinomier III. Proletariatets ståndpunkt • Den historiska materialismens förändrade funktion • Legalitet och illegalitet • Kritiska kommentarer till Rosa Luxemburgs kritik av ryska revolutionen • Metodologiska aspekter på organisationsfrågan

Kopiera länk