Bibliotek

Inledning till marxismens ekonomiska teori / Ernest Mandel

Inledning till marxismens ekonomiska teori

Upphov: Ernest Mandel ; övers.: Gunnar Sandin

Utgivare/År: Lund : Zenit, 1980

ISBN: 91-85876-070

Sidor: 80 sidor

Ämnen: Arbetarrörelsen, Ekonomi, Kapitalism, Marxism, Samhällsliv

”Ernest Mandel ger här en enkel och elementär inledning till marxismens ekonomi och behandlar centrala begrepp som värde, mervärde, kapital, kapitalism, proletariat, konkurrens, profit, exploatering och kriser. I denna reviderade och utökade upplaga bemöter också Mandel den kritik som riktas mot texten. I ett redaktionellt förord sätts boken i ni Mandels övriga produktion. Mandels bok försvarar, genom sin förutsättningslösa karaktär och pedagogiskt klara framställning, sin plats som den bästa introduktionen till ämnet.”

Kopiera länk