Bibliotek

Kapitalets produktionsprocess – Introduktion till Kapitalets första band

Kapitalets produktionsprocess – Introduktion till Kapitalets första band

Upphov: Marx-Arbeitsgruppe Historiker ; övers.: Förbundet KOMMUNISTs översättningsgrupp i Malmö/Lund

Utgivare/År: Göteborg : Barrikaden, 1976

ISBN: 91-85328-05-7

Sidor: 163 sidor

Ämnen: Ekonomi, Filosofi, Kapitalism, Marxism, Produktion

”Denna bok är en enkel och kortfattad introduktion till den marxistiska ekonomin med utgångspunkt från Kapitalets första band. De första studierna i politisk ekonomi har härmed fått sin enkla och stimulerande vägvisare.”

Kopiera länk