Bibliotek

Karl Marx’ historieteori – Ett försvar / G A Cohen

Karl Marx’ historieteori – Ett försvar

Upphov: G.A. Cohen ; övers.: Kent Lindkvist

Utgivare/År: Lund : Arkiv, 1986

ISBN: 91-7924-0003

Sidor: 443 sidor

Ämnen: Filosofi, Marxism

”G A Cohens arbete har i den engelskspråkiga världen hälsats som ett banbrytande pionjärverk. Cohen framställer och försvara den historiska materialismen, Karl Marx’ teori om samhälle och historia, men han gör det med de krav på klarhet och stringens som kännetecknar den analytiska filosofins metod. Boken är uppbyggd kring en ny fruktbar distinktion mellan samhällets materiella och sociala egenskaper. Därigenom kan författaren klargöra flera av den historiska materialismens centrala problem: sambandet mellan produktivkrafter och produktionsförhållanden, mellan bas och överbyggnad, det kapitalistiska samhället natur och klasskillnadernas grundval.”

Kopiera länk