Bibliotek

Kina år 2001 / Han Suyin

Kina år 2001

Upphov: Han Suyin, övers. Magnus K:son Lindberg

Utgivare/År: Stockholm : PAN/Norstedts, 1968

ISBN: 99-0104304-2

Sidor: 232 sidor

Ämnen: Historia, Kina, Maoism

”Den oerhört snabba takten i Kinas omvandling, särskilt efter den 1966 inledda kulturrevolutionen, gör alla översikter av händelseutvecklingen mer eller mindre inaktuella. Dessa kapitel är avsedda både som en orientering för den oinitierade och som en referenskälla för dem som är intresserade av utvecklingen i Kina och kan kanske inom dessa gränser komma till en viss nytta. Eftersom författaren inte är marxist kan kanske en teoretiker finna anledning att kritisera tolkningen av vissa företeelser och det kraftspel som lett fram till dem, försöket att förklara kinesernas sätt att ge sig i kast med sin situation och lösa sina problem. Med tanke på att kinesiskt betraktelsesätt hittills förvägrats sitt tillbörliga värde, trots att det är det väsentligaste elementet i dagens läge — i Kina liksom i hela världen — kan kanske en bok som försöker fylla denna lucka leda till att de som är intresserade av den ny pågående utvecklingen ägnar ämnet ett mera ingående intresse.” —Ur författarens förord till Kina år 2001

Kopiera länk