Bibliotek

Klasskamp och kultur – För en marxistisk kultursyn

Klasskamp och kultur – För en marxistisk kultursyn: En antologi redigerad av Per Arne Tjäder

Upphov: red.: Per Arne Tjäder ; Varierande

Utgivare/År: Stockholm : Arbetarkultur, 1975

ISBN: 91-7014-037-5

Sidor: 205 sidor

Ämnen: Kultur, Marxism

Innehåll: Per-Olov Zennström: Till ett nytt kulturprogram, Kjerstin Norén: För en socialistisk kulturkamp, Göran Therborn: Att uppleva världen och att förändra den, Olle Sjögren: Filmpolitik och filmstrategi, Jan Ling: Försök till musikalisk dialektik, Ronny Ambjörnsson, Tomas Forser, Agneta Pleijel: Samtal om realism och agiationsteater, Maria Bergom-Larsson: Kvinnolitteratur och kvinnomedvetande, Helge Rönning: Det individuella och det kollektiva, Torsten Bergmark: Socialismen och konstens frihet

Kopiera länk