Bibliotek

Klasstriderna i Frankrike 1848–1850 / Karl Marx

Klasstriderna i Frankrike 1848—1850

Upphov: Karl Marx ; med inledning av Friedrich Engels ; förord: Bo Gustafsson ; övers.: Ruth Bohman

Utgivare/År: Stockholm : Gidlund, 1971

ISBN: Saknas

Sidor: 231 sidor

Ämnen: Europa, Historia, Klass, Marxism

”Klasstriderna i Frankrike 1848—1850” är Karl Marx’ första försök att med hjälp av sin materialistiska historieuppfattning förklara ett stycke samtidshistoria. Med ekonomiska faktorer som yttersta förklaringsgrund ger Marx en konkret och levande skildring av hur människorna skapar sin historia. På ytan framstår detta historiska skede som ett virrvarr av viljor och handlingar. Men med sin historieuppfattning erbjuder Marx en metod att kartlägga de avgörande sammanhangen. Som de verkliga drivkrafterna i historien framstår klasserna och den kamp som uppstår då respektive klass söker förverkliga sina intressen. Dessa intressen förklaras i sin tur utifrån den ställning klasserna intar i det ekonomiska livet, i produktionsförhållandena, till produktionsmedlen. Marx’ studie kom även att bli ett vapen för den revolutionära socialismen. Marx stärktes i sin övertygelse om att ”revolutionerna är historiens lokomotiv”. Och revolutionen visade att arbetarklassen nu spelade en avgörande roll i den historiska utvecklingen. Men samtidigt visade utvecklingen att det krävs en revolutionär socialism för att avskaffa kapitalismen, en nödvändig förutsättning för arbetarklassens frigörelse.

Kopiera länk