Bibliotek

Kommunister – Andra boken / C.H. Hermansson

Kommunister – Andra boken: En intervjubok av C.H. Hermansson

Upphov: C.H. Hermansson

Utgivare/År: Stockholm : Arbetarkultur, 1980

ISBN: 91-7014-122-3

Sidor: 480 sidor

Ämnen: Arbetarrörelsen, Kommunistiska rörelser, Vänsterpartiet

”I Kommunister,  Andra boken, fortsätter CH Hermansson sina intervjuer men män och kvinnor som ägnat sina liv åt att verka i det kommunistiska partiet i Sverige. Boken är en fortsättning på Kommunister,  Första boken, från 1977 men kan läsas helt fristående ifrån denna. De nitton intervjuerna behandlar främst tiden från andra världskrigets utbrott fram till idag. De förmedlar erfarenheter alltifrån trakasserierna mot kommunisterna och transportförbudet på 40-talet fram till 70-talets stora strejkrörelser. Många av de intervjuade i Kommunister,  Andra boken stod mitt uppe i det fackliga och politiska arbetet, varför boken också innehåller idéer och synpunkter på socialistiska framgångsvägar för åren som kom.”

Kopiera länk