Bibliotek

Kommunister – Första boken / C.H. Hermansson

Kommunister – Första boken: En intervjubok av C.H. Hermansson

Upphov: C.H. Hermansson

Utgivare/År: Stockholm : Arbetarkultur, 1977

ISBN: 91-7014-094-4

Sidor: 434 sidor

Ämnen: Arbetarrörelsen, Kommunistiska rörelser, Vänsterpartiet

Kommunister  handlar om några av de människor, som byggt upp och ägnat sina liv åt det kommunistiska partiet i Sverige. Det är inte i första hand personer som haft ledande positioner, som kommer till tals i de intervjure CH Hermansson gjort. Snarare är det representanter för de många, som genom fackligt och politiskt vardagsarbete lagt grunden till den socialistiska arbetarrörelsen i det landet. De tjugo intervjuerna i boken behandlar främst tiden från partiets bildande fram till det andra världskrigets utbrott — en epok präglad av massarbetslöshet och hårda klasstrider, av skotten i Ådalen och det spanska inbördeskriget. I Kommunister  möter vi några av de som var med. I andra boken speglas utvecklingen efter 1939.”

Kopiera länk