Bibliotek

Kommunistiska manifestet (Arbetarkultur, 1968)

Kommunistiska manifestet

Upphov: Karl Marx, Friedrich Engels

Utgivare/År: Stockholm : Arbetarkultur, 1968

ISBN: Saknas

Sidor: 75 sidor

Ämnen: Kapitalism, Kommunistiska rörelser, Marxism, Socialism

”Proletärer i alla länder, förena er, så lyder slutorden i denna lilla programskrift, som trots att den gavs ut första gången för drygt 120 år sedan ännu har kvar sin aktualitet.  Kommunistiska manifestet var ett beställningsarbete. Dess betydelse ligger i att dess författare, Karl Marx och Friedrich Engels, här för första gången skisserade och satte på pränt grunddragen för den moderna samhällsläran; den som utgår från att historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp och att samhällsutvecklingen är ett med produktionsmedlens utveckling. Med genial enkelhet beskrivs i manifestet utvecklingen från det antika slavsamhället via den medeltida feodalismen fram till det moderna, högindustriella kapitalistiska samhället med dess våldsamma klassmotsättningar, maktsträvanden och förtryck av inte bara kolonialfolken utan även majoriteten av de egna medborgarna. Kommunistiska manifestet visar dessutom vägen till en ny, socialistisk samhällsordning. Den som är nödvändig att genomföra om inte det mänskliga samhället skall sluta i kaos och undergång.”

Kopiera länk