Bibliotek

Kvinnokamp – För en revolutionär kvinnorörelse

Kvinnokamp – För en revolutionär kvinnorörelse

Upphov: red.: Iréne Matthis, Dick Urban Vestbro

Utgivare/År: Stockholm : Gidlund ; 1971

ISBN: Saknas

Sidor: 213 sidor

Ämnen: Europa, Feminism, Marxism, USA

”Texter för en revolutionär kvinnorörelse av Dick Urban Vestbro, Hal Draper, Margaret Benston, Mickey & John Rowntree, Sheila Rowbotham, Kathy McAfee, Myrna Wood och Iréne Matthis. Under 1960-talet hade vi en stundtals mycket intensiv debatt om kvinnans ställning i samhället, den s.k. könsrollsdebatten. Under de sista åren har emellertid utvecklingen av en militant och radikal kvinnorörelse överskridit den gamla könsrollsdebattens positioner. Målsättningen är inte längre reformer inom det bestående systemets ramar utan en total omdaning av såväl det ekonomiska systemet (kapitalismen) som det ideologiska (manssamhället). I Sverige har diskussionen om den nya kvinnorörelsen inte hunnit särskilt långt. I USA och England har diskussionerna pågått längre och gått djupare. Det mesta materialet – som är valt i syfte att kunna ge teoretiskt underlag för utvecklandet av en revolutionär kvinnorörelse i Sverige – är därför hämtat från dessa länders debatt.”

Kopiera länk