Bibliotek

Lön, pris och profit / Karl Marx

Lön, pris och profit

Upphov: Karl Marx ; övers. Bertil Wagner

Utgivare/År: Stockholm : Arbetarkultur, 1968

ISBN: Saknas

Sidor: 83 sidor

Ämnen: Arbete, Ekonomi, Fackföreningsrörelsen, Marxism

”Lönar sig den fackliga kampen för höjd levnadsstandard? Har vi inte nått den gräns, där det bl.a. med hänsyn till konkurrensläget på världsmarknaden är nödvändigt dämpa kraven på löneökningar? Frågorna känns säkerligen igen. De är inte heller nya. De framfördes för mer än hundra år sedan inte endast från arbetsgivarsidan utan även i den engelska fackliga rörelsen. Karl Marx, vilken vid denna tid höll på med förarbetet för utgivningen av Kapitalet  – första delen av detta väldiga verk trycktes i Hamburg 1867 – tog upp frågorna till kritisk belysning sommaren 1865 i en föreläsning inför Första Internationalens generalråd. Med skärpa påvisade han det defaitiska draget i de återhållsamhetskrav som några månader tidigare framförts inför rådet av en äldre fackföreningsmedlem. Om, menade Marx, arbetarna gav avkall på den dagliga kampen mot kapitalet för högre levnadsstandard förvandlas de snart till en jämstruken massa av kuvade stackare, för vilka det inte längre skulle finnas någon räddning.
De argument Marx anförde i sin föreläsning, som i trycket fick i titeln Lön, pris och profit, äger alltjämt sin giltighet. Utvecklingen har även visat att det lönar sig att slåss för höjd levnadsstandard och bättre arbetsvillkor. Den dagliga kampen mot kapitalet, storfinansen, är nödvändig så länge nuvarande samhällsordning består. Det är summan av innehållet i denna skrift.”

Kopiera länk