Bibliotek

Marxismens klassiker: Lön, pris och profit / Karl Marx

Marxismens klassiker: Lön, pris och profit

Upphov: Karl Marx

Utgivare/År: Göteborg: Danelius. Årtal saknas, troligen 70-tal

ISBN: Saknas

Sidor: 79 sidor

Ämnen: Arbete, Ekonomi, Fackföreningsrörelsen, Marxism

Från marxists.org (där hela skriften finns publicerad): ”Föredrag hållet för Generalrådet vid I:a Internationalens sammanträde den 20 och 27 juni 1865. Skrivet från slutet av maj till 27 juni 1865.”

Kopiera länk