Bibliotek

Louis Bonapartes 18:e brumaire / Karl Marx

Louis Bonapartes 18:e brumaire

Upphov: Karl Marx ; övers.: Bertil Wagner

Utgivare/År: Stockholm : Arbetarkultur, 1971

ISBN: Saknas

Sidor: 168 sidor

Ämnen: Europa, Historia, Klass

”Marx’ slutord i Louis Bonapartes adertonde brumaire  — ”om kejsarmanteln till slut hamnar på Louis Bonapartes axlar, kommer den tunga Napoleonstatyn att störta ner från Vendômepelarens topp” — besannades på ett förunderligt sätt när Paris’ proletariat under kommunen tog makten i sin stat (målaren Gustave Courbet dömdes 1871 med orätt för kolonnens störtande), men är knappast den märkligaste av hans förutsägelser i denna skrift. Den bebådar bonapartismen  flera generationer framöver och är alltjämt rik på lärdomar i en värld som utmanas av de grekiska överstarnas junta eller militärdiktaturen i Brasilien. ”Louis Bonapartes adertonde brumaire” kan sägas ingå som andra ledet i en trilogi om klasskampen i revolutionernas och kontrarevolutionernas dåvarande ursprungsland. Den inleddes 1850 med ”Klasstriderna i Frankrike” och fullständigades 1870—1871 med tre av Marx skrivna manifest från Internationella arbetarassociationens generalråd om inbördeskriget i Frankrike, vars mes berömda del kallats ”Pariskommunen”.”

Kopiera länk