Bibliotek

Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut / Friedrich Engels

Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut

Upphov: Friedrich Engels ; övers.: Bertil Wagner

Utgivare/År: Stockholm : Arbetarkultur, 1969

ISBN: Saknas

Sidor: 93 sidor

Ämnen: Europa, Filosofi, Marxism

I Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut  knyter Friedrich Engels an till ett större opublicerat ungdomsarbete av honom själv och vännen Karl Marx. Ett arbete vars största förtjänst, enligt Engels, var att det hjälpte till att reda ut begreppen för ”oss själva” ifråga om motsatsförhållandet mellan den av Marx utarbetade materialistiska historieuppfattningen och den vid tidpunkten i Tyskland förhärskande idealistiska historiesynen.”

Kopiera länk