Bibliotek

Makten över media

Makten över media

Upphov: red.: Jonas Thunberg ; C.H. Hermansson, Lars Ilshammar …

Utgivare/År: Ung Vänster, 1996

ISSN: 2080-6010

Sidor: 103 sidor

Ämnen: Organisering, Samhällsliv, Ung Vänster

Från förordet: ”Att vänstern måste börja ta disksussionen om media på allvar har länge upprepats inom olika vänsterrörelser. Det du håller i din hand är Ung Vänsters bidrag till den diskussionen. Problemställningen står klar. En ökande ägarkoncentration och en ensidig debatt där vänstern mycket sällan erbjuds möjligheter att delta på allvar. I den här boken har vi använt olika skribenter för att klargöra sin syn på hur maktförhållandena inom svensk media skall kunna förändras. Boken inleds med en belysande översikt av ägandesituationen på mediaområdet i Sverige, signerad C.H. Hermansson. C.H. har redan tidigare gjort sig känd som en av de främsta författarna som skrivit om maktfrågor i Sverige, genom sina böcker om storfinansen på förlaget Arbetarkultur. Vidare publicerar vi en inledning hållen av Lars Ilshammar och en diskussion om IT från CMS [Centrum för Marxistiska Samhällsstudier] seminarium om informationsteknik den 13–14 oktober 1995. De ger en bra inblick i hur vänstern bör ställa frågorna när den nya tekniken diskuteras. Eftersom behovet av alternativ information är stort lyfts i boken en diskussion om en dagstidning som står till vänster. Något som är en realitet i många andra europeiska länder. Två framstående vänsterdebattörer, Karl-Erik Lagerlöf och Johan Ehrenberg, intervjuas och ger sin syn på möjligheterna. Vi hoppas att den diskussionen kan fortsätta både inom vänstern och hos borgerliga människor som intresserar sig för ett samhälle där problem belyses från mer än ett perspektiv. Avslutningsvis ger Ung Vänsters ordförande Jenny Lindahl sin syn på dagens mediasituation och hur den negativa trenden på ägarsidan och opinionsbildandets område ska kunna brytas. I grund och botten är detta en fråga om demokrati. En levande demokrati förutsätter också en reell möjlighet till densamma. Det är vår förhoppning att vår skrift ska kunna bidra till en utveckling som möjliggör en sådan förstärkning av den svenska demokratin.”

Kopiera länk