Bibliotek

Marxism och filosofi / Karl Korsch

Marxism och filosofi, med förord av Gunnar Gunnarsson

Upphov: Karl Korsch ; förord och övers. av Gunnar Gunnarsson

Utgivare/År: Stockholm : Rabén & Sjögren, 1972

ISBN: 91-29-50046-X

Sidor: 159 sidor

Ämnen: Filosofi, Marxism

”Det är nu ett halvt århundrade sedan den tyske juristen Karl Korsch skrev den berömda essay i vilken han försökte återuppliva det Hegelska elementet i marxismen och därmed ideologin roll i den revolutionära kampen. När den utkom 1923 fördömdes den snabbt av de främsta ”auktoriteterna” i såväl den Andra som den Tredje Internationalen, men dess rykte har överlevt både dem och författaren själv. I dag torde dess betydelse för den debatt som först inom den svenska och europeiska vänstern vara större än någonsin. Marxism och filosofi skrevs som en analys av den marxistiska teorins degradering och förfuskning i den Andra Internationalen. Det var emellertid uppenbart att Korsch inte såg Tredje Internationalens marxism med mycket blidare ögon. 1930 skrev han, efter att ha lämnat det tyska kommunistpartiet, sin ’Marxism och filosofi’ — den nuvarande problemställningen, där han utvidgar sin attack mot den ”mekaniska materialismen” till att gälla såväl Lenin som Kautsky. Denna ”antikritik” ingår i föreliggande volym, tillsammans med tre andra uppsatser om den materialistiska dialektiken. Gunnar Gunnarssons inledning är en politisk och intellektuell biografi över författaren.”

Kopiera länk