Bibliotek

Marxismen – En introduktion / Emile Burns

NAMN

Upphov: Emile Burns ; övers.: Per-Olov Zennström

Utgivare/År: Stockholm : Arbetarkultur, 1970

ISBN: Saknas

Sidor: 101 sidor

Notering: Alla sidor lösa då boklimmet förlorat sin verkan.

Ämnen: Filosofi, Kapitalism, Marxism

”Bristen på en lättillgänglig svensk ”studiehandbok” i marxism har länge känts besvärande. För att i någon mån avhjälpa denna brist har föreliggande lilla skrift av Emile Burns översatts och getts ut. Det tar upp och behandlar sådana väsentliga frågor som den vetenskapliga uppfattningen om världen och de lagar som styr samhällsutvecklingen, det kapitalistiska samhällets uppkomst och utveckling fram mot dess högsta – imperialistiska – stadium, klasskampen och staten, den socialistiska samhällsordningens fundamentala principer och den marxistiska synen på naturen och naturkrafterna. Avslutningsvis följer en ”vägledning till handling” med anknytning till den aktuella politiska världssituationen. Emile Burns’ skrift, vars första upplaga kom ut i författarens hemland, England, har översatt s till en rad språk och för tiotusentals arbetare och studenter i skilda länder fungerat som en inkörsport till ett fördjupat studium av ”marxismens klassiker” och den tankebyggnad som är ett med den socialistiska grundåskådningen.”

Kopiera länk