Bibliotek

Marxismen / Henri Lefebvre

Marxismen

Upphov: Henri Lefebvre ; övers. Gunnela och Anders Ekman

Utgivare/År: Staffanstorp : Cavefors, 1969

ISBN: 99-0117341-8

Sidor: 117 sidor

Ämnen: Marxism

”Denna bok söker att på ett begränsat antal sidor pressa samman det väsentliga i en mycket omfattande och sammansatt lärobyggnad. Ett stort antal betydelsefulla punkter har här måst lämnas utanför eller i skymundan. Läsaren ombeds att här inte söka någonting annat än en inledning till studiet av marxismen, befriad från alla tyngande detaljer och likaså från all anförings- och notapparat. För en komplettering av läsningen av denna bok står det alltså var och en fritt att i första hand rimligen vända sig till grundtexterna själva. Denna utläggning om marxismen är verket av en marxist. Detta innebär att marxismen kommer att läggas fram i vidden av all sin argumentationskraft. Måste det understrykas att alla försöka att besvara motståndarsidans argument kommer att göras under bemödanden om att förlägga diskussionen på högsta nivå, i höjd med det objektiva, rationella och lidelsefria utforskandet av sanningen? Författaren till denna undersökning har i andra arbeten försökt lägga fram utformningen av Karl Marx’ tänkande, teorin om friheten hos Marx och tillämpningarna av hans metod på olika problem. Författaren tillåter sig här att hänvisa läsaren till dessa utförligare arbeten, om det finns något intresse för den saken.” —Från förordet

Kopiera länk