Bibliotek

Marxismens filosofi

Marxismens filosofi – En historisk översikt samt uppsatser av Lars Herlitz, Ingvar Johansson, Sven-Eric Liedman & Svante Nordin presenterade vid CMS’ seminarium i filosofi i Lund, april 1978

Upphov: Lars Herlitz, Ingvar Johansson, Sven-Eric Liedman, Svante Nordin

Utgivare/År: Stockholm : Arbetarkultur, 1979

ISBN: 91-7017-089-8

Sidor: 129 sidor

Ämnen: Filosofi, Historia, Marxism

”Intresset för den marxistiska filosofin har ökat de senaste åren. Någon sammanfattning av hur de marxistiska världsåskådningsfrågorna har diskuterats och hur de idag ställs har däremot inte gjorts på svenska. Därför tog Centrum för marxistiska samhällsstudier  i april 1977 initiativet till ett seminarium i Lund kring marxistisk filosofi. Denna bok är ett resultat av detta seminarium. Denna bok innehåller dels en översikt av utvecklingen av det marxistiska filosofiska tänkande från Marx till våra dagar, dels fyra uppsatser som behandlar aktuella filosofiska problem. Det är frågan om den historiska materialismens förhållande till den dialektiska materialismen, de s k dialektiska lagarnas giltighet, materialismen som kunskapsteori och frågan om ”den skiktade verkligen” och vetenskapernas hierarki.”

Kopiera länk