Bibliotek

Marxismens plats i historien / Ernest Mandel

Marxismens plats i historien

Upphov: Ernest Mandel ; övers. Per-Olof Mattsson

Utgivare/År: Stockholm : Röda rummet, 1995

ISBN: 91-7362-144-7

Sidor: 117 sidor

Ämnen: Arbetarrörelsen, Filosofi, Historia, Marxism, Socialism

”För att förstå marxismen måste vi först sätta in den i sitt historiska sammanhang. Vi måste förstå när den föddes och hur den uppstod. Vi måste förklara dess framväxt och utveckling genom samverkan mellan sociala krafter: deras ekonomiska karaktär, materiella intressen, ideologi och de människor som utformade deras strävanden. Vi måste med andra ord tillämpa den materialistiska historietolkningen på marxismen själv; inte betrakta dess framträdande som en självklarhet, utan förstå att den kräver en förklaring och försöka tillhandahålla en sådan. Dessutom kommer bestämmandet av marxismens plats i historien att göra det möjligt för oss att mer exakt beskriva dess innehåll och historiska betydelse.”

Kopiera länk