Bibliotek

Marxismens världsbild / Arnold Ljungdal

Marxismens världsbild

Upphov: Arnold Ljungdal

Utgivare/År: Stockholm : PAN/Norstedt, 1967
ISBN: Saknas

Sidor: 224 sidor

Ämnen: Filosofi, Marxism

”Första upplagan av föreliggande arbete kom ut år 1947. Den interpretation av Marx och Engels som boken ger bygger främst på deras produktion mellan åren 1845 och 1850, det vill säga på de skrifter där de första gången framlägger resultatet av sitt mogna tänkande i samlad form. Med utgångspunkt från den radikala humanismen som dessa verk ger uttryck åt riktar jag i fortsättningen av min framställningen en kritik inte bara mot den officiella marxortodoxin utan också mot enstaka återfall i ett fördialektiskt betraktelsesätt hos läromästarna själva. Det var vid den tidpunkten en relativt ovanlig uppläggning av ämnet — numera kan man väl säga att den dominerar i praktiskt taget all modern marxforskning. Följden är att jag på senare år rätt ofta har kunnat glädja mig åt att se unga nitiska uttolkare komma hemsläpande med nyupptäckte om Marx från Polen och Frankrike som de utan större svårighet hade kunnat inhämta i min bok för tjugo år sen.” —Ur förordet

Kopiera länk