Bibliotek

Marxistisk estetik / Gunnar Gunnarson

Marxistisk estetik

Upphov: Gunnar Gunnarson

Utgivare/År: Stockholm : Tiden, 1976

ISBN: 91-550-2051-8

Sidor: 211 sidor

Ämnen: Kultur, Marxism

”I den pågående debatten om marxism och estetik har man gjort gällande att Marx och Engels – som visserligen var seriösa forskare i politisk ekonomi och samhällsveteskap – i sina omdömen om konst och litteratur var »tyckare», som lät sig förledas av »privat» smak och politiska värderingar. Denna uppfattning är felaktig. Marx och Engels ville visserligen inte skapa något estetiskt »system« i stil med Baumgartens, Hegels eller Vischers. Men deras estetiska omdömen var ändå »teoriimmanenta». Forskare som Michail Lifschitz och Georg Lukács har påvisat att de utan tvång låter sig infogas i den marxistiska teoribildningen som helhet. I denna bok redovisas kritiskt deras resultat och Marx´ och Engels´ egna omdömen om konst och litteratur. I centrum står realismens problem och svårigheterna för diktarna att nå fram till medvetenhet i ett samhälle, alltmer behärskat av »falskt medvetande». Utom klassiker som Swift, Balzac, Gottfried Keller, Zola och andra diskuteras naturalism, symbolism och expressionism och behandlas omstridda banbrytare som Dreiser, Edgar Lee Masters, Kafka och Joyce.”

Kopiera länk