Bibliotek

Marxistiska litteraturanalyser

Marxistiska litteraturanalyser i urval av Kurt Aspelin

Upphov: Bertolt Brecht, Georg Lukács, Friedrich Engels, Karl Marx, V.I. Lenin … ; red.: Kurt Aspelin

Utgivare/År: Stockholm : PAN/Norstedt, 1977

ISBN: Saknas

Sidor: 382 sidor

Ämnen: Kultur, Marxism

”Marxistiska litteraturanalyser? Den sammanställningen finner säkerligen många besynnerlig. Men redan Marx och Engels hade intressant synpunkter på litteraturen. Tidigt i arbetarrörelsens historia fanns det stridbara skribenter som ägnade konstrfrågorna uppmärksamhet. Till dem hörde Mehring och Plechanov. De förfäktade betydelsen av marxismens allmänna metod för konkreta litterära analyser, liksom för estetiska principresonemang. Något senare skrev Lenin några anmärkningsvärda artiklar om Tolstoj. Och snart kommer en rad forskare som använder marxismens metod på ett brett och fruktbart fält; av dem är Georg Lukács det mest berömda namnet. I dagens internationella perspektiv är utan tvivel de marxistiska inläggen högst centrala och uppmärksammade i den litterära och litteraturvetenskapliga debatten. De räcker att hänvisa till forskare och essäister som Lucien Goldmann, Ernst Fischer, Eduard Goldstücker. I vårt land är emellertid denna tradition ännu föga känd. För svensk publik presenteras den här med hjälp av ett fylligt texturval gjort av Kurt Aspelin. I volymen ges nya och fantasieggande perspektiv på en rad välkända diktare, alltifrån Shakespeare och Goethe till Kafka. De översatta texterna framlägger också teoretiska analysmodeller av högst aktuellt snitt, och de ger kontroversiella, ofta skarpsinniga synpunkter på litteraturens väsen och funktion. Det är texter som uppfordrar till noggrant studium, men också till ställningstagande. De placerar sig mitt inne i en brännbar debatt, i nära kontakt med en rad grundläggande samhälleliga och politiska frågeställningar.”

Kopiera länk