Bibliotek

Materialistisk historieuppfattning – Industriell demokrati / Ernst Wigforss

Materialistisk historieuppfattning – Industriell demokrati

Upphov: Ernst Wigforss

Utgivare/År: Stockholm : Tiden, 1970

ISBN: Saknas

Sidor: 165 sidor

Ämnen: Marxism, Samhällsliv, Socialdemokrati, Socialism

Materialistisk historieuppfattning och klasskamp  utkom första gången 1908 och i en andra upplaga 1934. Skriften med det klara språket och med den intima sammankopplingen av den marxistiska teorin med den praktiska verkligheten, speglar diskussionen sådan den fördes under detta sekels första årtionde, tio år före ryska revolutionen, före första världskriget, före sprängningen av marxistisk socialism i kommunism och socialdemokrati. Industriell demokrati  ingick i betänkandet från en utredningskommité, med Wigforss som ordförande, som tillsattes av den första socialdemokratiska regeringen 1920. Rubriken lydde då ”Allmän överblick av den industriella demokratiens problem”. Det är en bred exposé över idéströmningarna om industriell demokrati inom de socialistiska rörelserna. Ernst Wigforss är kanske den ende socialistiske teoretiker av internationellt format här i landet och hans välbalanserade idépolitiska analyser och översikter, som här läggs fram för en senare generation, har fortfarande aktualitet.”

Kopiera länk