Bibliotek

Metod och teori i Kapitalet / Jindřich Zelený

Metod och teori i Kapitalet

Upphov: Jindřich Zelený ; övers.: Birgitta Sandberg Elming

Utgivare/År: Stockholm : PAN/Norstedt, 1976

ISBN: 91-1-764051-2

Sidor: 200 sidor

Ämnen: Filosofi, Marxism

”Den tjeckiske filosofen Jindřich Zelený är bland moderna marxtolkare tämligen ensam om att behärska såväl den sovjetiska och östeuropeiska som den västeuropeiska litteraturen om Marx och marxismen. Hans Metod och teori i Kapitalet är ett av de viktigaste och internationellt sett mest uppmärksammade försöken att bestämma Marx vetenskapliga arbetssätt. På ett skarpsinnigt sätt tar han ställning till de stora kontroverserna mellan ”strukturalistiska” och ”genetiska” tolkningar av marxismen. Han visar hur bägge riktningarna intar en ensidig position: de förra, vars mest namnkunnige företrädare är fransmannen Louis Althusser, förbiser att Marx vill förklara ett historiskt förlopp, medan de senare, representerade bl.a. av Frankfurtskolan i Västtyskland och USA, bortser från Marx ambition att fastställa det kapitalistiska produktionssättets grundläggande struktur. Zelenýs bok hör till de mest fruktbara försöken att klarlägga marxismens teori, och den är därtill den bästa och grundligaste introduktionen till modern marxistisk debatt.”

Kopiera länk