Bibliotek

Om Lucasarbetarnas kamp för Meningsfull produktion – Meningsfullt arbete / Leif Dahlgren, Wawa Sjödin

Om Lucasarbetarnas kamp för Meningsfull produktion – Meningsfullt arbete

Upphov: Leif Dahlgren, Wawa Sjödin

Utgivare/År: Stockholm : Röda Rummet, 1977

ISBN: 91-7362-035-1

Sidor: 196 sidor

Ämnen: Fackföreningsrörelsen, Klimat, Produktion, Socialism

”Vad kan ett samhälle tillverka i stället för överljudsplan och kärnvapenbärare? Kan den avancerade forskningen och teknologin bakom sådana produkter användas i annat syfte?

13 000 arbetar vid Lucas Aerospace Ltd., en flygindustri i Storbritannien, som hotats av avsked har ställt sig dessa frågor. Lucas-arbetarnas svar är den alternativa produktionsplan de själva utarbetat. I sin produktionsplan visar de på alternativ till den kapitalistiska teknologins slöseeri, de föreslår i stället en produktion i hela samhällets intresse. Det måste vara något fel på produktionens inriktning när emballaget till en matvara innehåller lika mycket protein som själva matvaran.

Leif Dahlgrens och Wawa Sjödins sammanställning av den alternativa produktionsplanen är högintressant läsning, inte minst i Sverige där hela branschers existens – kärnkraftsindustrin, varvsindustrin, flygplansindustrin – står som stora frågetecken i framtiden. Kommer kapitalismen att kunna räta ut dessa frågetecken? Vi tror det inte.”

Kopiera länk