Bibliotek

Pariskommunen / Karl Marx

Pariskommunen

Upphov: Karl Marx ; med inledning av Friedrich Engels ; [V. Lenin : Till minne av kommunen]

Utgivare/År: Stockholm : Arbetarkultur, 1969

ISBN: Saknas

Sidor: 114 sidor

Ämnen: Anarkism, Europa, Krig och fred

Pariskommunen  eller ”Inbördeskriget i Frankrike” är en sammanställning av de manifest Internationella Arbetarassociationens generalråd utarbetade och sände till medlemmarna i Europa och Förenta staterna med anledning av 1870–71 års tysk-franska krig och därpå följande inbördeskrig i Frankrike. Författade var Karl Marx, vilken med analytisk skärpa och frätande ironi tecknade krigets bakgrund och bringade sin och generalrådets hyllning till de delar av den franska huvudstadens befolkning, som utropade republiken samt den 18 mars -71 proklamerade ”kommunen”, dvs tog den politiska makten i egna händer och genomförde en rad populära politiska och sociala reformer. Kommunens historia blev kort. Redan efter ett par månade från dess grundande dränktes den i blod. 30.000 parisare, företrädesvis arbetare och arbetarkvinnor mördades inne i Paris, 45.000 häktades och blev senare avrättade och tusentals människor deporterades till straffkolonier. Minnet av Pariskommunen lever dock kvar, därför att, som Lenin uttrycker det i en 1911 skriven artikel (här införd som efterskrift): ”Kommunens idé är den sociala revolutionens idé, idén om de arbetandes fullständiga politiska och ekonomiska befrielse, det internationella proletariatets idé. Och i denna betydelse är den odödlig.””

Kopiera länk