Bibliotek

Rapport från amerikansk stad: Chicago / Studs Terkel

Rapport från amerikansk stad: Chicago

Upphov: Studs Terkel, övers. Sven Granath

Utgivare/År: Stockholm : PAN/Norstedts, 1968

ISBN: 99-0104304-2

Sidor: 299 sidor

Ämnen: Samhällsliv, USA

”När Jan Myrdals amerikanske förläggare gav ut ”Rapport från kinesisk by” slog honom möjligheten att upprätta en liknande rapport från en amerikansk ”by”. Den som fick uppdraget var Studs Terkel, femtioårig journalist med brokigt förflutet, född i storstaden Chicago. Terkel har gjort en bok om staden genom att skriva om och prata med dess människor — tycoons, halvgangsters, fattiga, rika, pensionärer, tonåringar, svarta, vita. Han har fått dem att berätta om sig själva och sitt liv med en förbluffande öppenhjärtighet. Deras svar och kommentarer ger en mycket direkt bild av Amerika, en bild som bekräftar våra dystraste aningar med också stöder vårt hopp om det.”

Kopiera länk