Bibliotek

Rasismer i Europa – Migration i den nya världsordningen

Rasismer i Europa – Migration i den nya världsordningen ; Rapport från forskarseminariet 27 mars 2004

Upphov: red.: Magnus Dahlstedt, Ingemar Lindberg ; Aleksandra Åhlund, Avtar Brah, Giovanna Campani, Mekonnen Tesfahuney, Peo Hansen

Utgivare/År: Stockholm : Agora forskarnätverk, 2004

ISBN: 9189483383

Sidor: 208 sidor

Ämnen: EU, Europa, Globalism, Kapitalism, Rasism

”Den globala marknaden går hand i hand med den globala inhägnaden. Döda kroppar spolas upp på Medelhavets europeiska stränder längs murarna runt fästning Europa. Kvinnor från Syd och Öst smugglas in för att exploateras i sexindustrin. Innanför fästningens murar förstärks polariseringen och en delvis rasistisk rangordning fördjupas. Samtidigt sprids en ”kulturell panik” som drar nygamla grènser mellan Vi och De Andra. Den nya världsordningens paradox är hur marknadens fria flöden av varor och kapital kombineras med växande murar mellan människor. I boken Rasismer i Europa – migration i den nya världsordningen diskuterar forskare från olika perspektiv migrationen, människohandeln och Europas vägval. De fäster förhoppningar vid de krav på en mer jämlik världsordning som ställs av de globala sociala rörelserna.”

Kopiera länk