Bibliotek

Röster om Rosa Luxemburg – En antologi

Röster om Rosa Luxemburg – En antologi

Upphov: red.: Per-Olof Mattsson, Maria Sundvall

Utgivare/År: Stockholm : Röda Rummet, 1999

ISBN: 91-7362-150-1

Sidor: 224 sidor

Ämnen: Biografier, Marxism, Rosa Luxemburg, Socialism

”Rosa Luxemburg var sin tids ledande marxist i Tyskland. När hon i januari 1919, tillsammans med Karl Liebknecht, mördades av reakitonära militärer gav det upphov till en proteststorm världen över bland arbetare och socialister. Röster om Rosa Luxemburg vill ge olika bilder av den berömda socialisten. I olika bidrag analyseras hennes verksamhet ur skiftande aspekter – Rosa Luxemburg som praktiskt verskam socialist, hennes roll i den tyska revolutionen 1918, hennes teoretiska arbeten, hennes konflikter med Lenin, men även de bilder som olika författare skapat. En av 1900-talets stora poeter, Paul Celan, anspelade på Rosa Luxemburg i sin dikt Coagula, men även svenska författare har inspirerats av hennes gestalt. Några av dem medverkar i boken (Ture Nerman, Göran Greider, Mats Berggren). Tysklands största dramatiker under vårt sekel – Bertolt Brecht – arbetade med flera projekt kring Luxemburg. Boken återger två fragment, men även annat material med anknytning till Brecht. Materialet har aldrig tidigare översatts till svenska och publicerades först nyligen på tyska.”

Kopiera länk