Bibliotek

RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Upphov: Stockholms läns landsting

Utgivare/År: Stockholm : Stockholms läns landsting, 2018

Sidor: 246 sidor

Ämnen: Övrigt

”RUFS 2050 är en strategisk plan med ett långsiktigt perspektiv som syftar till att hantera Stockholmsregionens långsiktiga utmaningar och stärka regionens potential. Planen uttrycker Stockholmsregionens samlade vilja och ligger till grund för bland annat kommunernas och landstingets långsiktiga planering, och är en utgångspunkt för det regionala tillväxtarbetet, regionala strukturfondsprogram och infrastrukturplanering. Sedan hösten 2019 gäller RUFS 2050 även som regional utvecklingsstrategi, RUS. Ett stort antal aktörer bidrar till innehållet i planen och ansvarar också för genomförandet av den.” Finns som PDF-fil här.

Kopiera länk