Bibliotek

Socialistisk Debatt – Ett litet imperialistiskt odjur?

Socialistisk Debatt – Ett litet imperialistiskt odjur?

Upphov: Aron Etzler, Eva Björklund, Mathias Cederholm, Thaher Pelaseyed …

Utgivare/År: Malmö : Centrum för marxistiska samhällsstudier, 2006

ISSN: 0246-1491

Sidor: 194 sidor

Ämnen: Europa, Krig, Globala syd, Imperialism, Krig och fred, Latinamerika, Mellanöstern, Nyliberalism, Tidskrifter, USA

Från socialistiskdebatt.se (där hela numret finns som PDF): ”I detta nummer diskuteras hur Sveriges goda rykte i tredje världen blivit allt mer obefogat, och hur detta hänger samman med USA:s hegemonisträvanden. När Sveriges nationella självbestämmande försvagats, samtidigt som det svenska kapitalet stärkts, och när vänstern diskuterar regeringsmedverkan, är det viktigt att förstå att högervridningen av utrikespolitik och inrikespolitik hör ihop. Men också hur sårbar den kollektiva imperialismen är för motstånd i dess svaga länkar.” Medverkande: Eva Björklund, Anders Björnsson, Mathias Cederholm, Aron Etzler, John Hörnquist, Hans Isaksson, Anja Karlsson, Lasse Karlsson, Martina Nilsson, Mikael Nyberg, Thaher Pelaseyed, Henrik Skrak

Kopiera länk