Bibliotek

Socialistisk Debatt – Vägen till makt: Revolution till efterkrigstid

Socialistisk Debatt – Vägen till makt: Revolution till efterkrigstid

Upphov: red.: John Hörnquist ; Antonio Gramsci, Karl Kautsky, Rosa Luxemburg, Sven Linderot, Vladimir Iljitj Lenin

Utgivare/År: Malmö : Centrum för marxistiska samhällsstudier, 2009

ISSN: 0246-1491

Sidor: 165 sidor

Ämnen: Leninism, Organisering, Rosa Luxemburg, Socialism, Tidskrifter

Från socialistiskdebatt.se (där hela numret finns som PDF): ”I en tid då arbetarrörelsens partier har ett problematiskt förhållande till sin historia, eller i alla fall inte ser den som någon tillgång, är det också populärt att avsvära sig sitt revolutionära förflutna. Men vad innebär det, egentligen? Vad är det man då gör sig av med? Strategi utan taktik är utopism, taktik utan strategi är opportunism. Det är inte minst därför vi återpublicerar dessa texter. Som ett led i den dialog som alltid genljudit i arbetarrörelsens och vänsterns organisationer och som borde leva vidare även i dagens debatt. De olika positioner som presenteras i dessa texter har alla blivit kött i form av partier och organisationer runtom i världen, vilka bär deras traditioner vidare. Om vi på allvar vill bygga ett annat samhälle är det två frågor som omedelbart uppställer sig för människor som är aktiva i sådana partier och organisationer. Hur ska en rörelse vara organiserad för att kunna genomföra en sådan samhällsomvandling? Och hur en sådan samhällsomvandling konkret går till? Att diskutera strategi är att förhålla sig till dessa två frågor. Och det är kring dessa som vi byggt detta och även ett kommande nummer.”

Kopiera länk