Bibliotek

Stalinfenomenets historia / Jean Elleinstein

Stalinfenomenets historia

Upphov: Jean Elleinstein ; övers. Gunnar Sandin
Utgivare/År: Lund : Arbetarkultur, 1977

ISBN: 91-7017-051-0

Sidor: 269 sidor

Ämnen: Marxism, Ryssland, Stalinism, Sovjetunionen

”På det sovjetiska kommunistpartiets 20:e kongress år 1956 avslöjades de förbrytelser som begåtts under Stalintiden. Dessa kom att skyllas på ”personkulten” d v s på ett delfenomen och en yttring av ett mycket större socialt, ekonomiskt och politiskt komplex. Vad som på sin höjd kunde vara utgångspunkten för en analys kom i stor utsträckning att markera slutet på en sådan. I Stalinfenomenets historia ges för första gången på svenska en granskning från marxistisk utgångspunkt av den deformation av det socialistiska samhället, som kommit att förknippas med Stalinepoken. Författaren avvisar de gängse begreppen för att beskriva denna som varande alltför begränsade – i tiden och till Stalins person. Istället använder han termen ”stalinfenomenet” för att beskriva de strukturer och den praktik, som föddes ur den specifikt ryska situationen under och efter inbördeskriget i början av tjugotalet och som kom att prägla Sovjetunionen och andra socialistiska stater i decennier. Med skärpa tillbakavisas – den i den borgerliga propagandan ofta förekommande tesen – att ”stalinfenomenet” är en oundviklig del av socialismen.”

Kopiera länk