Bibliotek

Svensk kapitalism – En studie i Sveriges ekonomiska historia / Hansen, Hultberg, Söderlund

Till kritiken av den politiska ekonomin: Svensk kapitalism – En studie i Sveriges ekonomiska historia

Upphov: Povl Hansen, Per-Olov Hultberg, Lennart Söderlund

Utgivare/År: Göteborg : Röda Bokförlaget, 1976

ISBN: 91-85258-16-4

Sidor: 190 sidor

Ämnen: Ekonomi, Kapitalism, Marxism, Samhällsliv

”Denna bok är en marxistisk studie av Sveriges ekonomiska historia sedan 1950. Den inleds med en presentation av Marx’ metod och de grundläggande begreppen i hans kritik av den politiska ekonomin. I undersökningen av efterkrigsutvecklingen behandlas bl.a.:• Den organiska sammansättningens, mervärdeskvotens och profitkvotens utveckling • Staten och kapitalackumulationen • Den svenska imperialismen”

Kopiera länk