Bibliotek

Tidsignal Nummer 12 – Krig och fred

Tidsignal Nummer 12 – Krig och fred

Upphov: Andreas Malm, Daniel Bensaid, Johan Ehrenberg, Vilhelm Moberg, Åke Eriksson …

Utgivare/År: Solna : 2014

ISBN: 978-91-982195-0-0

Sidor: 98 sidor

Ämnen: Krig och fred, Poesi, Tidskrifter

”1914. Valter i Vilhelm Mo­bergs roman Soldat med brutet gevär var övertygad om att kriget hade kunnat stoppas om inte led­arna svikit. Vi inleder detta nummer av Tidsignal med ett utdrag ur Mobergs bok och låter det följas av ett utdrag ur det tal som bilarbetaren Lars Henriks­son höll på Socialistiska partiets 1 maj­möte i Göteborg i år. Dessa två citat ger bakgrunden till varför vi ägnar detta nummer åt Tidsignal åt krig och fred.”
Från marxistarkiv.se: Detta nummer av tidskriften finns i sin helhet i PDF-format, se: Tidsignal 12 som PDF.
Dessutom finns en del av artiklarna tillgängliga separat. Till dessa ges länkar nedan.
Innehåll: • Vilhelm Moberg: Det stora sveket • Lars Henriksson: Så var det första maj 1914 • Redaktionen: Tidsignal 12, om krig och om fred • Ture Nerman: Den vackraste visan om kärleken • Ilja Budrajtskis: Hoppet i en hopplös situation • Dan Andersson: Torpedsång • Johan Ehrenberg: Att leva i krigspropagandans tid • Kjell Östberg: 200 år av fred och oberoende – varför firar ingen? • Ture Eriksson: Försvar • Andreas Malm: Två kvinnor som visade hur kapitalet behöver kriget • Håkan Blomqvist: Från ”inte en man – inte ett öre” till höjd soldatlön • Åke Eriksson: Vänsterns väg till pansarfeminismen • Daniel Bensaïd: Att tygla våldet • Ture Eriksson: En fresk för freden • Olof Blomqvist: En fängslande historia

Kopiera länk