Bibliotek

Tidsignal Nummer 14 – Den sköra demokratin och Europeiska Unionens kris

Tidsignal Nummer 14 – Den sköra demokratin och Europeiska Unionens kris

Upphov: Aleksej Sachnin, Angela Klein, Catherine Samary, Cédric Durand …

Utgivare/År: Järfälla : 2016

ISBN: 978-91-982195-2-4

Sidor: 97 sidor

Ämnen: EU, Tidskrifter, Samhällsliv

”Våren 2016 presenterades en ny demokratiutredning, Delaktighet och jämlikt inflytande, SOU 2016:5. Uppdraget var att hitta former för att öka medborgarnas inflytande mellan valen. En gedigen antologi sammanfattade forskningsläget: Partierna har tappat medlemmar; förtroendet för de politiska partierna är lågt; röstning och inflytande är socialt segregerat; professionella politiker och lobbyorganisationer har ökat sitt inflytande på medborgarnas bekostnad. Utredningens slutsatser blev likväl att demokratin står stark. Det gäller mer att stämma i bäcken. Den största utmaningen mot demokratin kommer från missnöjda medborgare, heter det i en av undersökningarna. Vi delar inte den uppfattningen. Demokratin angrips idag av rasistiska och reaktionära strömningar, men i än högre utsträckning uppifrån. Partiernas ökade centralisering och professionalisering är knappast resultat av tryck underifrån. Det har drivits fram av en politikerkast som vandrar mellan politiska uppdrag, näringsliv och politiskt konsulteri. (…) De olika uppfattningarna till trots pågår det livliga försök att samla den europeiska vänstern till konkret samarbete mot nyliberalismens återvändsgränder. Det tydligaste exemplet är den serie möten som genomförts runt om Europa för att diskutera en Plan B som bygger på de krav för återerövrad social välfärd och folkligt deltagande som under senare år burits fram av sociala rörelser runt om i Europa. Diskussionen om vägarna för att bry-ta marknadens diktatur och utveckla demokratin till att omfatta varje del av våra gemensamma angelägenheter är mer än någonsin en av vänsterns centrala utmaningar.”
Från marxistarkiv.se: Hela detta nummer av tidskriften finns i PDF-format, se Tidsignal 14 som PDF.
En del av artiklarna finns även tillgängliga separat. Till dessa ges länkar nedan.
Innehåll: • Den sköra demokratin • Shannon Ibeke: Mer än någonsin behövs en slagkraftig antifascistisk rörelse! • Kjell Östberg: Den hotade demokratin • Håkan Blomqvist: Den globala kontrarevolutionens rötter • Aleksej Sachnin: Den ryska demokratirörelsens uppgång och fall • Krisen i Europeiska unionen • Cédric Durand: Nu är det dags att upplösa EU • Angela Klein: Vilket Europa? • Catherine Samary: Bygg kampen mot EU på europeisk nivå

Kopiera länk